சுகர்லேண்ட் தமிழ்ப் பள்ளி – Sugarland Tamil School

View in English
நிர்வாக உறுப்பினர்கள் முகவரி
திரு. கதிர் காமாட்சி (முதல்வர்)மின்னஞ்சல்
திரு. செந்தில்  (பெற்றோர்கள் பிரதிநிதி)
திரு. வெங்கடேஷ் பாலன்  (பொருளாளர்)
Faith Lutheran Church School
800 Brooks Street,
Sugar Land,TX 77478
பள்ளி நடைபெறும் இடம் – Location